do třídy Červeňásků:

II. POLOLETÍ

Paní Machanové za odstřižky látek :)

Paní Papánkové za papíry na kreslení :)

Paní Lassigové za poskytnutí koně, poníka a vození dětí na slavnosti :)

do třídy Žluťásků:

II. POLOLETÍ

Panu Janeckému za opravu krytu topení a předělových desek a za opravu dopadové plochy :)

Panu Šretrovi za opravu odpadu ve třídě Modrásků :)

do třídy Zeleňásků:

II. POLOLETÍ

Paní Stropkové za omalovánky :)

Paní Maříkové za materiál na tvoření/chemlon :)

Paní Konopové za křídy a fixy :)

Paní Hubové za kuchyňky a hračky :)

do třídy Modrásků:

II. POLOLETÍ

Panu Janeckému za opravu krytu topení a předělových desek a za opravu dopadové plochy :)

Paní Bandasové za papíry na kreslení :)

 

Mgr. Dagmar Strejčková a kolektiv