Anonymní hrozba

20.05.2021 13:25

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat, že Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se týká všech mateřských, základních a středních škol v ČR, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně.  

Na základě provedené anonymní výhružky dnešního dne, Policie ČR projednává rizikové faktory, tak aby nevznikla zbytečná panika, s požadavkem o zvýšenou pozornost jednotlivých pracovníků školských zařízení, se zaměřením zejména na odložené podezřelé předměty (balík, zavazadla), výskyt osob s podezřelým chováním, veškeré nestandartní události a případně přijetí dalších vlastních opatření.

Opatření MŠ:

Vstup do budovy školy je umožněn pouze hlavním vchodem, po předchozím ověření videotelefonem v časech:

6.30 - 8.00 h

12.30 - 13.00 h

15.00 - 16.30 h

V jiných hodinách nebude umožněn vstup do budovy. Při příchodu do MŠ a odchodu z ní žádám všechny zákonné zástupce, aby nevpouštěli dovnitř cizí osoby.

Děkuji,

Petra Dudová, ředitelka 

Zpět