Dobrovolný dar

22.10.2019 13:48

Vážení rodiče,

žádáme Vás o zaslání dobrovolných účelově vázaných darů na: divadla pořádaná v MŠ, kulturní akce, environmentální pořady a odměny pro děti, dle dohody na třídní schůzce konané v září ve výši 600,-Kč na celý školní rok 2019/20.

Částku posílejte pod variabilním symbolem 111 na provozní účet školy č. 181363360/0300 (stejný jako na stravné a školné). Do zprávy pro příjemce napište:

DAR AKCE + jméno a příjmení dítěte

Vyúčtování těchto darů proběhne až na konci školního roku 2019/20, ne na dítě, ale hromadně (příjem-výdej). Nahlížet můžete kdykoliv během roku.

Keramika bude hrazena z rozpočtu MŠ, jestliže nám budete chtít přispět, oslovíme Vás ohledně vánočních dárků. Neúčelové dary můžete posílat dle informací na našich web. stránkách-sekce JAK POMOCI ŠKOLE?

Děkujeme 

 

 

Zpět