MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

28.09.2021 16:58

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ V MŠ

!!! VSTUP DO BUDOVY JE MOŽNÝ POUZE S ROUŠKOU !!!

Před vstupem do budovy každý rodič použije dezinfekci, která je umístěna ve vestibulu.
V prostorách MŠ se rodič zdržuje po nezbytně nutnou dobu. 

VSTUP DO TŘÍDY JE ZAKÁZÁN.

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY LZE PŘIVÁDĚT POUZE DĚTI, KTERÉ NEJEVÍ ZNÁMKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (KAŠEL, RÝMA, JINÉ ZDRAVOTNÍ OBTÍŽE), V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE RODIČ KONTAKTOVÁN, ABY SI DÍTĚ VYZVEDL !!!

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení rodiče, bohužel může nastat doba, které jsme se obávali a doufali, že k ní již nedojde, a to uzavření mateřské školy. V případě, že bude mateřská škola uzavřena z důvodu rozhodnutí vládních orgánů, musí mateřská škola přejít na distanční výuku.

Základní body distančního vzdělávání:

  • Distanční vzdělávání je POVINNÉ pro všechny děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškoláčci a děti s OŠD).
  • Na webových stránkách školy (v záložce předškolní vzdělávání/distanční výuka) budou pravidelně zveřejňovány náměty, úkoly a inspirace na "domácí vyučování".
  • Budou Vám k dispozici konzultační hodiny, kdy Vám budou naši pedagogové nápomocní (individuální konzultace).
  • V případě, že nemáte možnost si pracovní listy vytisknout, bude umožněn osobní odběr materiálů za dodržení hygienických opatření.
  • Budou dány podmínky odevzdávání vypracovaných úkolů.
  • Výuka bude individuálně přizpůsobena vašim dětem, budete mít možnost pracovat na zadaných úkolech v individuálním tempu.
  • Vždy budete mít k dispozici téma, na kterém bude celá třída pracovat, záměr a cíle, ke kterým budeme společně směřovat.
  • Úkoly a náměty budou vycházet především z oblasti rozvoje poznání a matematických představ, procvičování gramofotoriky, pracovní a výtvarné činnosti, hudební činnosti, jazykovo-literární dramatické činnosti a tělovýchovné činnosti.
  • Stále věříme, že k distančnímu vzdělávání předškolních dětí nedojde, ale pokud se tak stane, musíme být připraveni. Budeme Vás průběžně informovat.

CHÁPEME, ŽE TATO DOBA NENÍ LEHKÁ PRO NIKOHO Z NÁS, PŘESTO VĚŘÍME, ŽE: 
"MY TO SPOLU ZVLÁDNEME".

 

Zpět