PODĚKOVÁNÍ

11.12.2020 10:01

Děkujeme všem sponzorům a rodičům, kteří nám pomáhají během školního roku finančně, různými službami nebo dětem věnují drobné dárky.

Nedokážeme zaznamenat vše, ale Vaší ochoty si velmi vážíme. Těší nás, že naše vztahy oboustranně fungují. Jen v prostředí vzájemné důvěry a podpory se mohou Vaše děti cítit bezpečně a rády školku navštěvují.

Petra Dudová

Zpět