Provozní podmínky Mateřské školy Velké Popovice, p.o. po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření

11.05.2020 09:44

Otevření mateřské školy: 25. 5. 2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Docházka do školky nebude povinná ani u dětí předškolního věku a bude záležet pouze na rozhodnutí rodičů. Distanční výuka bude nadále pokračovat. V závislosti na vývoji stavu epidemiologie se může situace ještě změnit. Návrat do školky bude možný pouze v omezeném počtu dětí za přísných hygienických podmínek a vyloučení všech rizikových faktorů.

BLIŽŠÍ INFORMACE VÁM BYLY ZASLÁNY EMAILEM.

 

Zpět