Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. r. 2020/2021

29.06.2020 10:19

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2020/21 je stanovena Směrnicí ke stanovení úplaty.

Na základě Zákona č.561 (Školský zákon) §123 a Vyhlášky č.43/2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční  úplaty za  předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2020 do 30.6.2021, dále dle §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty mimo dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2021, tj. od 1.7.2021 do 31.8.2021 takto:

Základní částku úplaty stanovuji ve výši 468,- Kč/měsíc

V případě přerušení provozu mateřské školy bude úplata stanovena poměrnou částí dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

Více viz směrnice ke stanovení úplaty ze 29.6.2020.

Petra Dudová

 

 

Zpět