Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. r. 2019/20

27.06.2019 10:19

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2019/20 je stanovena Směrnicí ke stanovení úplaty.

Na základě Zákona č.561 (Školský zákon) §123 a Vyhlášky č.43/2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční  úplaty za  předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2019 do 30.6.2020, dále dle §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2020, tj. od 1.7.2020 do 31.8.2020 takto:

Základní částku úplaty stanovuji ve výši 574,- Kč/měsíc

V případě přerušení provozu mateřské školy od 1.7.2020 do 31.8.2020 bude úplata stanovena poměrnou částí dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

Více viz směrnice ke stanovení úplaty ze 26.6.2019

Mgr. Dagmar Strejčková

 

Zpět