Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. r. 2020/2021 na měsíc prosinec

23.10.2020 10:28

Na základě § 35 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a §  3 odst.1 vyhlášky č.43/2006 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

JE PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

S PLATNOSTÍ OD 23.12.2020 DO 1.1.2021 včetně, tj. 5 pracovních dní.

Zároveň se ponižuje úplata za předškolní vzdělávání na měsíc prosinec na částku 357,- kč.

V případě uhrazení celé částky bude rozdíl převeden na stravné.

Zpět