Talentové zkoušky do ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice pro školní rok 2021/2022

29.04.2021 18:16

 

Rok se s rokem sešel a opět nás čekají talentové zkoušky do ZUŠ. Již druhým rokem probíhá přihlašování elektronickou formou přes odkaz na stránkách školy www.zus-popo.net.

Zkoušky budou probíhat v souladu s aktuálními protiepidemickýmí opatřeními, která nám však v době vydání Zpravodaje nejsou známa, proto prosíme, před zkouškami sledujte web školy, na němž se dozvíte bližší informace k organizaci.

Zkoušky proběhnou do všech čtyř oborů, tedy hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického.

V hudebním oboru je možno se přihlásit na tato studijní zaměření:

Hra na akordeon, bicí nástroje, housle, klarinet, klavír kytary - akustickou, basovou, elektrickou a klasickou, lesní roh, příčnou flétnu, saxofon, trubku, violoncello, zobcovou flétnu a zpěv – sólový nebo sborový.

Ve výtvarném oboru jsou tato zaměření: Fotografie, keramika, výtvarná tvorba (kresba, malba, prostorové práce, linoryt aj.), PC grafika a animace).

Taneční obor: taneční průprava

Literárně dramatický obor: dramatická a literární tvorba

Termíny zkoušek jsou následující.

Hudební obor:  

Velké Popovice:   pondělí – čtvrtek 14. – 17. 6. 2021 od 13:30 do 16:30

Výtvarný obor:

Velké Popovice:

Výtvarná tvorba: pondělí – středa 7. – 9. 6. 2021 od 13:30 do 16:30

Keramika: pondělí, úterý 7. a 8. 6. 2021 od 13:00 do 17:00 

Fotografie a PC grafika a animace: pondělí – středa 7. – 9. 6. 2021 od 13:00 do 16:00

Kunice:

Výtvarná tvorba: středa 9. 6. 2021 od 13:30 do 16:30

Taneční obor:  

Velké Popovice, Smetanova ulice č. 235: úterý – čtvrtek 1. – 3. 6. 2021 od 14:00 do 15:30

Důležité upozornění!

Na zkoušku je potřeba se přihlásit přes stránky školy (www.zus-popo.net), kde je umístěn odkaz na interaktivní přihlášku, v níž si vyberete, obor den a konkrétní čas, kdy chcete přijít. Bez vyplněné přihlášky se může stát, že při 100% naplněné kapacitě bude uchazeč odmítnut.

Pokud vám z nějakého závažného důvodu (např. plánovaná hospitalizace v nemocnici apod.) tyto termíny nevyhovují, lze se výjimečně dohodnout s vedením školy na náhradním termínu zkoušky.

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky

Zpět