Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2018/19

26.04.2018 11:39

Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2018/19 je stanovena Směrnicí ke stanovení úplaty.

Na základě Zákona č.561 (Školský zákon) §123 a Vyhlášky č.43/2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční  úplaty za  předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2018 do 30.6.2019, dále dle §6 odst.4 –  stanovuji výši měsíční úplaty po dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2019, tj. od 1.7.2019 do 31.8.2019 takto:

Základní částku úplaty stanovuji ve výši 508,- Kč/měsíc

V případě přerušení provozu mateřské školy od 1.7.2019 do 31.8.2019 bude úplata stanovena poměrnou částí dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

Více viz směrnice ke stanovení úplaty ze 26.5.2018

Mgr. Dagmar Strejčková

 

 

Zpět