Úplata za předškolní vzdělávání

03.06.2021 10:10

Podle § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. je stanovena měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v období školního roku 2021/2022 (od 1. 9. 2021 – do 31. 8. 2022) na částku 486,- kč.

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná nejpozději k 15. dni daného kalendářního měsíce.

Děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 dosáhnou 6 ti let) a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně.

Zpět