Vítáme po prázdninách všechny děti a rodiče

17.08.2022 09:08

Vítáme po prázdninách všechny děti a rodiče, 

začínáme ve čtvrtek 1. 9. 2022.

Prosíme o dodržení nástupu do tříd do 8.00 h (třída Žluťásků je v provozu od 6.30 h, ostatní od 7.00 h).

Žádáme rodiče, aby v prostorách školky používali za nepříznivého počasí návleky.

Děti si před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem.

Omlouvání dětí je možné do 8.00 hodin SMS zprávou na tel.č. jednotlivých tříd:

 

Červeňásků 725 365 650

Žluťásků 725 735 035

Modrásků 722 907 921

Zeleňásků 724 876 396

 

V den nástupu žádáme ve Vaší kmenové třídě o kontrolu všech osobních údajů v evidenčním listě: telefonní kontakt, platný email, vyzvedávání dítěte apod.

Nově nastupující děti - v šatnách je dětem přidělena značka, která bude po celou dobu docházky neměnná. Rozdělení nově nastupujících dětí do tříd je zveřejněno ve vitríně před areálem  MŠ a na vstupních dveřích jednotlivých šaten. Děti byly zařazeny do tříd tak, aby byla zachována heterogennost tříd. Pokud rodiče projevili přání na zařazení do některé třídy a bylo to možné, bylo jim vyhověno.

Pro rodiče je závazný dokument Školní a bezpečnostní řád, který je umístěn v jednotlivých šatnách.

Provoz školy - vyzvedávání dětí:

Provoz školy začíná v 6:30 h ve třídě Žluťásků. Ostatní třídy zahajují provoz od 7.00 h (do té doby se děti scházejí ve třídě Žluťásků). Děti, které budou odcházet domů po obědě, prosíme rodiče o dodržování času 12.30 – 13.00 h k vyzvednutí ve třídě.

Po odpočinku můžete své děti vyzvedávat od 15.00 hodin (ve třídě Červeňásků do 15.30 h, ve třídě Modrásků a Zeleňásků do 16 h). Poté se všechny děti přesouvají do třídy Žluťásků, která je v provozu do 16.30 h.

Mateřská škola se uzavírá v 16.30 hod.

Žádáme rodiče o časovou rezervu, která je nutná k dokončení započaté činnosti dítěte, k úklidu hraček nebo převlékání v šatnách.
V případě dotazů se s důvěrou obraťte na paní učitelky ve své kmenové třídě. Všechny mají bohaté zkušenosti a rády Vám pomohou.

Obecné informace platby:

Školné pro školní rok 2022/2023 ve výši 502,- Kč se provádí bezhotovostně na číslo účtu MŠ: 181 363 360/0300 s variabilním symbolem 999 (do zprávy pro příjemce uveďte: školné, jméno a příjmení dítěte). Úplaty v době letních prázdnin bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu. Dle novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, která stanovuje povinné předškolní vzdělávání: platí, že od platby za předškolní vzdělávání jsou zproštěny děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily věku 6 let (předškoláci) a děti s odkladem povinné školní docházky.

Stravné pro školní rok 2022/2023 ve výši 900,- Kč se provádí bezhotovostně na číslo účtu MŠ: 181 363 360/0300 s variabilním symbolem 888 (do zprávy pro příjemce uveďte: stravné, jméno a příjmení dítěte).

Oblečení, přezůvky:

- bačkůrky

s pevnou patou (pantofle nebo "kroksy" jsou nevhodné)

- pohodlné oblečení do třídy

tričko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, legíny, sukně, ponožky, punčocháče

- sportovní oblečení na zahradu či na vycházku

tepláky, mikina, bunda, pláštěnka, čepice či kšiltovka (dle aktuálního počasí)

(protože se děti při hře venku lehce ušpiní, převlékáme se po návratu z hygienických důvodů do "domácího" oblečení)

- náhradní oblečení 

(pro případ "nehody" - uložte do látkového vaku v šatně)

spodní prádlo, tričko, ponožky nebo v zimě punčocháče

- pyžamo

(případně pokud je třeba nepropustnou podložku)

 

Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí. ŽÁDÁME O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ DÍTĚTE. Předejde se tak ztrátě či záměně.

 

Prosíme o nevnášení hraček do školky.

Schůzka s rodiči je plánována 8. září od 16.30 h na zahradě MŠ (po skupinách/třídách) – sledujte web a nástěnky.

Těšíme se na Vaše děti.

 

Zpět