Vítáme všechny děti a jejich rodiče po prázdninách

29.08.2021 12:47

Vítáme po prázdninách všechny děti a rodiče, 

začínáme ve středu 1. 9. 2021.

 

Prosíme o dodržení nástupu do tříd do 8.00 h (třída Žluťásků je v provozu od 6.30 h, ostatní od 7.00 h).

Žádáme rodiče, aby v prostorách školky používali respirátor, děti nemusí.

Rodiče si při vstupu do školky dezinfikují ruce, děti si před vstupem do třídy umyjí ruce mýdlem.

Omlouvání dětí je možné do 8.00 hodin SMS zprávou na tel.č. jednotlivých tříd:

 

Žluťásků 725 735 035

Červeňásků 725 365 650

Modrásků 722 907 921

Zeleňásků 724 876 396

 

V den nástupu žádáme ve Vaší kmenové třídě o kontrolu všech osobních údajů v evidenčním listě: telefonní kontakt, platný email, vyzvedávání apod.

Nově nastupující děti - v šatnách je dětem přidělena značka, která bude po celou doby docházky neměnná. Rozdělení nově nastupujících dětí do tříd je zveřejněno ve vitríně před areálem do MŠ a na vstupních dveřích jednotlivých šaten. Děti byly zařazeny do tříd tak, aby byla zachována heterogennost tříd. Pokud rodiče projevili přání na zařazení do některé třídy a bylo to možné, bylo jim vyhověno.

Pro rodiče je závazný dokument Školní řád a Bezpečnostní řád, který je umístěn v jednotlivých šatnách.

Provoz školy - vyzvedávání dětí:

Provoz školy začíná v 6:30 h ve třídě Žluťásků. Ostatní třídy zahajují provoz od 7.00 h (do té doby se děti scházejí ve třídě Žluťásků). Děti, které budou odcházet domů po obědě, prosíme rodiče o dodržování času 12.30 – 13.00 h k vyzvednutí ve třídě.

Po odpočinku můžete své děti vyzvedávat od 15.00 hodin (ve třídě Červeňásků do 15.30 h, ve třídě Modrásků a Zeleňásků do 16 h). Poté se všechny děti přesouvají do třídy Žluťásků, která je v provozu do 16.30 h.

Mateřská škola se uzavírá v 16.30 hod.

Žádáme rodiče o časovou rezervu, která je nutná k dokončení započaté činnosti dítěte, k úklidu hraček nebo převlékání v šatnách.
V případě dotazů se s důvěrou obraťte na paní učitelky ve své kmenové třídě. Všechny mají bohaté zkušenosti a rády Vám pomohou.

Obecné informace platby:

Školné pro školní rok 2021/2022 ve výši 486,- Kč se provádí bezhotovostně na číslo účtu MŠ: 181 363 360/0300 s variabilním symbolem 999 (do zprávy pro příjemce uveďte: školné, jméno a příjmení dítěte). Úplaty v době letních prázdnin bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu. Dle novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, která stanovuje povinné předškolní vzdělávání: platí, že od platby za předškolní vzdělávání jsou zproštěny děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily věku 6 let (předškoláci) a děti s odkladem povinné školní docházky.

Stravné pro školní rok 2021/2022 ve výši 800,- Kč se provádí bezhotovostně na číslo účtu MŠ: 181 363 360/0300 s variabilním symbolem 888 (do zprávy pro příjemce uveďte: stravné, jméno a příjmení dítěte).

Oblečení, přezůvky:

- bačkůrky

s pevnou patou (pantofle nebo "kroksy" jsou nevhodné)

- pohodlné oblečení do třídy

tričko s krátkým/dlouhým rukávem, tepláky, legíny, sukně, ponožky, punčocháče

- sportovní oblečení na zahradu či do lesa

tepláky, mikina, bunda, pláštěnka, čepice či kšiltovka (dle aktuálního počasí)

(protože se děti při hře venku lehce ušpiní, převlékáme se po návratu z hygienických důvodů do "domácího" oblečení)

- náhradní oblečení 

(pro případ "nehody" - uložte do látkového vaku v šatně)

spodní prádlo, tričko, ponožky nebo v zimě punčocháče

- pyžamo

(případně pokud je třeba nepropustnou podložku)

 

Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí. ŽÁDÁME O PODEPSÁNÍ VŠECH VĚCÍ DÍTĚTE. Předejde se tak ztrátě či záměně.

 

Prosíme o nevnášení hraček do školky.

Schůzka s rodiči proběhne 9. září od 16.30 h na zahradě MŠ (po skupinách/třídách) – sledujte web a nástěnky.

Těšíme se na Vaše děti.

 

Zpět