Provozní doba

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin.

   

6.30 – 8.00

scházení dětí, ranní hry dle volby dětí

08:00 – 8:45

ranní kruh, cvičení

8:45 – 09:15

dopolední svačina

09:15–12:00

didakticky zacílené činnosti + pobyt venku=zpravidla 2 hodiny: dle klimatických podmínek

12:00–12:30

oběd

12:30–14.30

příprava k odpočinku, četba, odpočinek a klidová činnost

14:30–15.00

svačina

15:00–16.30

odpolední zájmová činnost, pobyt venku