ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, ŠKOLNÍ ŘÁD A BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD

 

Školní vzdělávací program je nejdůležitější dokument, dle kterého probíhá veškeré vzdělávání v mateřské škole. Vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

NÁŠ ŠVP JE NOVĚ VYTVOŘEN PRO ŠK.R. 18/19, 19/20, 20/21 POD NÁZVEM: "Když motýlci v naší školce objevují Svět"

Motto: "SVĚT BUDE PATŘIT NÁM!"

Vize školy: "ZAMÁVEJ KŘÍDLY A LEŤ: UČ SE, POZNÁVEJ, RADUJ SE ...., AŽ JEDNOU VYROSTEŠ, PŘEMĚŇ NÁŠ SVĚT!"

Přejeme si, aby se děti v naší mateřské škole cítily volně a bezpečně, aby se učily hrou a samy rády objevovaly a poznávaly vše kolem nás. Chceme se podílet na výchově cílevědomých, zásadových, sociálně zralých jedinců se zdravým sebevědomím a hodnotami, které jim budou oporou. Z této filozofie vyplývá i poslání naší školy.

Poslání školy: "CHCEME VYCHOVAT DĚTI, KTERÉ V BUDOUCNU PŘEMĚNÍ SVĚT"

 

Uvedené dokumenty jsou umístěny ve vstupních prostorách školy, v šatnách jednotlivých tříd.