Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu

Jedná se o integrační a vzdělávací projekt, který je vždy zpracován na jeden školní rok. Je koncipován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a při maximálním respektu ke specifice vzdělávacího procesu předškolního dítěte, podporuje tvorbu kompetencí důležitých pro budoucího školáka.

Snaží se u každého předškolního dítěte zachytit aktuální stupeň individuálního vývoje a umožňuje nabídku řešení ve více úrovních.

Základní materiál tvoří desky pro každé dítě, do nichž je vložen sešit s úkoly, rozšířený soubor pracovních materiálů a hodnotící arch. Desky pro pedagogy obsahují kromě těchto materiálů i metodické pokyny a podklady pro hodnocení.

Projekt budou realizovat spolu s dětmi jejich třídní učitelky.