Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt připravila Česká obec sokolská“ a je realizován pod záštitou MŠMT a Svazu měst a obcí ČR.

Klade si za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly.

Bude probíhat přímo v naší školce, pohybové úkoly jsou sestavené tak, aby se daly zvládnou se základním vybavením tělocvičny, případně si je můžeme upravit dle našich možností.

Projekt budou realizovat spolu s dětmi jejich třídní učitelky.

 

SPORTU ZDAR!