Školné/Úplata za předškolní vzdělávání a stravné šk.r. 2019/20
 

ČÍSLO ÚČTU: 181 363 360 / 0300

VARIABILNÍ SYMBOL:

  • PRO PLATBU ŠKOLNÉHO - 999
    (do zprávy pro příjemce uveďte: školné, jméno a příjmení dítěte):platba 574,-Kč/měsíc, nutné uhradit na účet školy do 15. v měsíci. Trvalý příkaz zadejte na období září 19 – červen 20. Úplata v době letních prázdnin, bude stanovena dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu. 

    Dle novelizace zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, která stanovuje povinné předškolní vzdělávání: platí, že od platby za předškolní vzdělávání jsou zproštěny děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily věku 6 let ( předškoláci) a děti s odkladem povinné školní docházky.

  • PRO PLATBU OBĚDŮ - 888 
    (do zprávy pro příjemce uveďte: stravné, jméno a příjmení dítěte). Stravné se platí v pravidelných měsíčních splátkách, výše splátky činí 750,- Kč. Nutné uhradit na účet školy do 15. v měsíci. Trvalý příkaz zadejte na období září 19 – květen 20, začátkem září 20 proběhne vyúčtování .

 Ceny stravného:

 

dopolední svačina + oběd

32 Kč

odpolední svačina

7 Kč

CELKEM

 39 Kč

 

jídelníček

Na každý týden je jídelníček vyvěšen ve vstupních prostorách školy. Dětem je podávána pestrá a zdravá strava. Střídají se masové a bezmasé pokrmy. Ovoce a zelenina je podávána pravidelně. Pitný režim je zajištěn během celého dne ve všech třídách i při pobytu venku.