Projekt "Voda"

Název projektu: "VODA PRO ŽIVOT I PRO RADOST"

 

1.   Pohádkový příběh

2.   Charakteristika projektu

3.   Cíle projektu

4.   Očekávané výstupy

5.   Zaznamenávání jednotlivých činností

6.   Vyhodnocení

7.   Zveřejnění výsledků

 

1.Pohádkový příběh

 

Proč Dešťová víla pláče?                          

Stejně tak jako skřítkové žijí mezi námi a aniž bychom o nich věděli, obklopují nás, stejně tak na nás dohlíží i víly...

Náš příběh vypráví o Dešťové víle. Byla to překrásná víla s modrými šaty a vlasy. Milá a hodná na všechna živá stvoření.

 Starala se o studánky, tůňky v lesích, potůčky, řeky a říčky, rybníky i jezírka...Dohlížela na to, aby voda byla čistá a aby jí bylo pro všechny dostatek.

Jednoho parného dne, kterých bylo za sebou již nepočítaje, zjistila Dešťová víla, že voda pro lidé i zvířátka ubývá..

Tráva, stromy, kytičky usychají.

Dešťová víla byla bezradná, zkoušela kouzla i prosby, ale na nebi ani jeden mráček..

Pak si vzpomněla na svojí kamarádku sovičku Julinku, která v lese vždy všem poradila, když byli v nesnázích.

Sovičko Julinko, pomůžeš nám? Vody je stále méně a zvířátka i lidé jsou v nebezpečí..

Vím, co se stalo a vím, jak to napravit..

Vládce mraků a blesků se rozhněval na lidi, jelikož plýtvají s vodou a  neváží si jí.

Dokud se neumoudří, na nebi nebude ani jeden mráček a nespadne ani jedna kapka.

Sovičko, prosím, poraď nám, co dělat.. jak obměkčit Vládce mraků?

Sovička slétla ze stromu a povídá : " Kdo má čisté srdce i mysl, velkou fantazii a úsměvy pro všechny? Kdo věří ve skřítky a jiné bytosti? "

No přece děti!!! Volá Dešťová víla a s ní všechna zvířátka.

Děti nám pomůžou náš problém vyřešit.

 

 

Ve školkách v celé zemi za pomoci učitelek musí na svých zahradách vybudovat svody děšťové vody ze střech, a naučí se tak šetřit a hospodařit s vodou. Naučí to své rodiče a tak zlomí kouzlo Vládce mraků...

Na nebi se tak objeví mraky a mráčky a vše bude zase jako dřív... ba ne - nebude, to už si všichni budeme vody vážit .

 

 

2.Charakteristika projektu - Voda pro život i pro radost

 

Je zaměřen na poznávání přírody - koloběhu vody, ochranu životního prostředí.

Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání.

Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Náš projekt je vtělením myšlenky a plánu. Je to projekt krátkodobý.

Projekt spojuje práci všech tříd v rámci jedné školy. Jedním z kroků k efektivitě projektu je naslouchat zájmy a potřeby a navrátit se k přírodě jako takové..

Kromě hmotného výsledku je velmi důležitý samotný vnitřní prožitek dítěte, jednotlivé zkušenosti a poznatky, které uplatní ve svém životě.

 

 

3.Cíle projektu - Voda pro život  i radost

 

Hlavním cílem je hospodaření s dešťovou vodou a její zasakování na pozemku mateřské školy, zvyšování retenční schopnosti půdy, to vše s praktickým zapojením a názorným ekovzděláváním dětí z mateřské školy i široké veřejnosti.

 

Cílem projektu je hravou, pohádkovou a hlavně názornou formou ukázat, jak je voda důležitá v přírodním koloběhu a naučit se širokou cílovou skupinu s vodou šetrně hospodařit. Realizace projektu umožní dětem praktickou výuku v přírodě. Hravou formou seznámí děti s přírodním prostředím a jejími zákonitostmi.

Současně tak bude tvářet pozitivní vztah k vodě a přírodě,  rozvíjet nejen fantazii díky pohádkovému příběhu, ale hlavně úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet podvědomí o vlastní sounáležitost s přírodou.

Děti se naučí šetřit a samostatně hospodařit s vodou tím, že jí budou mít omezené množství na hraní si v korýtku a budou jim muset zbýt i na zalévání záhonků.

 

Všechny tyto cíle budou postupně začleňovány do všech podtémat a tématických částí našeho ŠVP, tak aby byly v souladu s kompetencemi vycházející z RVP.

Nejobsáhlejší tématickou částí bude " Co všechno umí voda" během měsíce února a po té " Rozkvetlá zahrada" v měsíci květnu..viz ŠVP.

 

Kromě hmotného výsledku je velmi důležitý samotný vnitřní prožitek dítěte, jeho nové zkušenosti a poznatky, které uplatní ve svém životě.

 

 

4.Očekávané výstupy

 

*  kolektivní práce dětí  "Dešťová víla"

 - hrdinka našeho příběhu

 

*  " Voda vodička"

    malujeme déšť a přírodu, která je zachráněna

 

*  procházky po obci

- rybník, potůček - pozorování vody v přírodě v každém       

  roční období, kresba zážitků

 

*  hra na rozvoj osobnosti " kapka ke kapce"

 

*  koloběh vody - kolektivní práce

- vysvětlení a znázornění koloběhu vody, srozumitelně a  interaktivně i pro ty nejmenší

 

*  práce s přírodninami - klacíky, kamínky, kůra...svod vody,             

    jak by měla zahrada vypadat v očích dětí

*  naše planeta - voda na zemi, příroda

 - planeta zdraví, planeta škodlivosti ( ekologie)

 - kolektivní výtvarná práce

 

*  vstávej semínko holala..

  - kolektivní práce- výsev semínek, zalévání a pozorování

 

 

5.Zaznamenávání jednotlivých činností :

 

Učitel má takovou roli, že dětem poskytuje svobodu k plnění činností, dohlíží na podnětné prostředí a hodnotí, pozorujeme, hovoříme s dětmi, analyzujeme práci...

 

( foto..)

 

 

6.Vyhodnocení

 

- hodnocení učitelkami

- sebehodnocení dětí, pocity a prožitky dětí

- hodnocení ostatních účastníků ( rodiče, obec, veřejnost )

 

 

7.Zveřejnění výsledku

 

Výstava prací dětí, výstava pro veřejnost..

Slavnostní otevření se bude konat  22.3. 2014