Aktuality

Schůzka pro nově přijaté

14.06.2019 10:07
Vážení rodiče nově přijatých dětí, naše společná schůzka se koná ve čtvrtek 20.6.2019 od 15.45h ve třídě Modrásků. Těším se na společné setkání. Dagmar Strejčková :)

Co nás čeká v červnu?

05.06.2019 13:36
13.6. čtvrtek: „Poslední zvonění“ na závěr školního roku od 15.30 hod – společně s rodiči!!!; 18.6. úterý: div. předst. „Námořnická pohádka“ - od 9.15 h; 20.6. středa: prevence POLICIE ČR v MŠ od 9 h; 21.-22.6. Nocování v MŠ, akce pouze pro děti, které odchází do...

Prázdninový provoz

25.04.2019 14:03
Vážení rodiče, v době letních prázdnin bude MŠ otevřená od 1.7.(PO) - 12.7.2019(PÁ). Uzavřeno bude od 15.7. do 23.8.2019. Opět otevřeno bude od 26.8.(PO) – 30.8.2019 (PÁ).   Docházku Vašich dětí v době letních prázdnin, sdělte do poloviny června třídním učitelkám.   Úplata...

PF 2019

20.12.2018 11:26
PF 2019 Opět se ocitáme na pomyslném předělu starého a nového. Bilancujeme, hodnotíme, vzpomínáme, hledíme do budoucího s nadějí a vírou… ať se v roce 2019 daří nám všem! Je třeba poděkovat kolegům za výborně odváděnou práci. Rodičům dětí, kteří si váží naší práce a podporují nás:...

Adventní zamyšlení

28.11.2018 11:00
Adventní doba je nádherné období roku, pro někoho však může být i velmi bolestivá. V tento čas nám nejvíce schází ti, které jsme v životní pouti ztratili. Přeji všem, aby se i přes bolest dokázali usmívat, zastavili se v životním letu, uvědomili si, že každý úsměv i každý den může...

Akce

19.09.2018 15:07
Vážení rodiče, v sekci PŘEHLED AKCÍ máte uvedeny již naplánované akce do konce kalendářního roku. Některé termíny se mohou změnit, aktualizovat budeme vše průběžně :)

Poděkování

16.09.2018 19:40
Vážení rodiče, milí kolegové, děkuji Vám všem za krásnou podporu pro mne v těžkých časech. Vážím si projevené účasti a MOOOC mi pomáhá!!! Někdy slova nestačí, abychom vyjádřili vše, co cítíme.....Děkuji Vám všem z celého srdce! Dagmar Strejčková

Informace o platbách

29.08.2018 15:48
Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání (školného) se provádí  bankovním převodem na č. účtu: 181363360/0300 pod variabilním symbolem 999. Je nezbytně nutné uvést do zprávy pro příjemce tuto informaci: školné, jméno a příjmení dítěte Jinak je platba neidentifikovatelná! Je povinností rodičů...

Vítejte v novém školním roce

29.08.2018 15:44
Vítejte v novém školním roce 2018/19! Přejeme si, aby se Vám i dětem u nás líbilo a na křídlech "motýlků" jste si odnášeli samé hezké zážitky :) Mgr. Dagmar Strejčková a kolektiv

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2018/19

26.04.2018 11:39
Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2018/19 je stanovena Směrnicí ke stanovení úplaty. Na základě Zákona č.561 (Školský zákon) §123 a Vyhlášky č.43/2006 o předškolním  vzdělávání  § 6,  ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční  úplaty za  předškolní...