Zdravý životní styl

  • volný pohyb, spontánní hra, relaxace
  • zdravé, pestré stravování a bezpečné sociální prostředí  

   Environmentální výchova

  • prožitek smyslovými vjemy
  • ochrana přírody

   Motivační prožitkové učení a kreativita

  • motivace k poznávání, výtvarné a polytechnické činnosti
  • sportovní činnosti a sociální vývoj dítěte v kolektivu

  Kultura

  • rozvoj pozitivního vztahu k umění a jeho vnímání
  • inspirace pro tvořivé aktivity