Přehled akcí

2. pololetí šk. r. 2023/2024

19.12.             úterý: vánoční nadílky v dopoledních hodinách ve všech třídách

                      Vánoční BESÍDKY s rodiči: tř. Červeňásků od 15.30h,

                       tř. Žluťásků, Modrásků a Zeleňásků od 16.00 h

2.1.                 úterý: keramika všech tříd v dopoledních hodinách v MŠ

9.1.                 úterý: divadelní představení "Cirkus Adonis" od 9:15h

18.1.                čtvrtek: schůzka se zástupci ZŠ Velké Popovice a s rodiči předškoláků,

                       od 16.00 v MŠ

1.2. – 11.4.      čtvrtek: SOLNÁ JESKYNĚ Herink (10 lekcí mimo jarních prázdnin 22.2.)

                       v dopoledních hodinách pro nejmladší děti

1.2. - 16.5.      čtvrtek: plavání – "Na Valnovce" 

                       (15 lekcí / čtvrtek mimo jarních prázdnin 22.2.)

                       Tř. Modrásků, Zeleňásků, Žluťásků pro přihlášené předškoláky

6.2.                 úterý: keramika všech tříd v MŠ v dopoledních hodinách v MŠ

12.2.                pondělí: div. představení  "Ve zdravém skřítkovi zdravý duch" od 9:15h

14.2.                středa: karneval masek – během dopoledne,

                        děti ráno přiveďte v kostýmech :)

28.2.               středa: loutkové div. představení v Sokolovně Velké Popovice od 10:00h

5.3.                  úterý: keramika všech tříd v MŠ v dopoledních hodinách v MŠ

6.3.                  středa: návštěva předškoláčků v ZŠ Velké Popovice, 

                        v dopoledním režimu

11.3. - 15.3.       Lyžování na Chotouni – v odpoledních hodinách, pro přihlášené děti

19.3.                 úterý: divadelní představení "Kvak a Žbluňk čekají na jaro" od 9:15h

15.4.-17.6.       pondělí: "Sportujeme s MŠ v ZŠ" od 7:30 h pro přihlášené děti

20.3.                středa: rozloučení se Zimou – průvod obcí s Moranou od 10:00h

22.3.                pátek: oslava Dne vody na zahradě MŠ – dopoledne v běžném režimu

27.3.                středa: Jarní výtvarná dílna od 15:30 h, uvítáme Vaše dobré nápady.

                         (tvoření pro radost, akce je určena pro děti společně s rodiči)

2.4.                   úterý: keramika všech tříd v MŠ v dopoledních hodinách v MŠ

3.4.                   středa: spol. foto tříd + ročenky pro odcházející děti, v dopoledních

                          hodinách v MŠ

16.4.                  úterý: Environmentální pořad o koních od 9:00 h

22.4.                 pondělí: slavíme "DEN ZEMĚ" dopoledne, na zahradě MŠ

30.4.                 úterý: Čarodějný průvod v maskách obcí: dopoledne

                          Děti přiveďte již ráno v maskách čarodějnic a čarodějů.

7.5.                    úterý: keramika všech tříd v MŠ v dopoledních hodinách v MŠ

15.5.                  středa: výlet na zámek Konopiště 

                          S sebou potřebujeme: batoh, pití, vhodné oblečení i obuv a něco                                      dobrého na zub. O svačinu se postaráme 😊

21.5.                   úterý: záchranka v MŠ, v dopoledních hodinách

23.5.                  čtvrtek: divadelní představení "Námořnická pohádka" od 9:00h

28.5.                 úterý: keramika všech tříd v MŠ v dopoledních hodinách v MŠ

31.5.                  pátek: Den dětí ve spolupráci se ZŠ, v dopoledních hodinách 

                          (na fotbalovém hřišti od 9.30h)

12.6.                   středa: návštěva policie a hasičů v MŠ, v dopoledních hodinách

25.6.                  úterý: divadelní představení "Rytířská pohádka" od 9:30h

20.6.                 čtvrtek: "Poslední zvonění" - závěr školního roku od 15.30 hod

28.6. - 29.6.     Nocování v MŠ, jde o akci pouze pro děti odcházející do ZŠ


*ZMĚNY AKCÍ VYHRAZENY