PŘEHLED AKCÍ  2020/2021

 

13.10.    úterý: keramika Zeleňásci – od 9:30h/náhradní termín z 1.10.

14.10.    středa: keramika Žluťásci – od 9:30h/náhradní termín z 8.10.

14.10.   středa: návštěva místní knihovny od 10:30h 

           (tř. Červeňásků, Žluťásků) ZRUŠENO

15.10.   čtvrtek: divadelní představení „Dopravní pohádka" od 9:30h                      ZRUŠENO

16.10.    pátek: návštěva místní knihovny od 10:30h 

                 (tř. Modrásků, Zeleňásků) ZRUŠENO

20.10.     úterý: Projektový den ve výuce v rámci Šablon III "DEN STROMŮ"

                 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

              PROJEKT DEN STROMŮ-pdf

22.10.     čtvrtek: DRAKIÁDA dopoledne na fotbalovém hřišti,

     Z důvodu epidemiologické situace v ČR je akce určena pouze         pro děti.

4.11.       středa: keramika Modrásci – od 9:30h/náhradní termín z 30.9.

5.11.       čtvrtek: keramika Zeleňásci – od 9:30h

6.11.       pátek: keramika Žluťásci – od 9:30h 

10.11.     úterý: FOTOGRAFOVÁNÍ / náhradní termín pro třídu Žluťásků

18.11.     středa: keramika Červeňásci – od 9:30h (pouze 1 skupina)

19.11.     čtvrtek: keramika Modrásci – od 9:30h 

24.11.     úterý: divadelní představení „O sedmi trpaslících“od 9:30h                        ZRUŠENO

2.12.       středa: keramika Modrásci –od 9:30h

3.12.       čtvrtek: keramika Zeleňásci –od 9:30h

4.12.        pátek: Mikulášská nadílka v dopoledních hodinách v MŠ

8.12.        úterý: divadelní představení

                „Jak se pejsek a kočička těšili na Ježíška“od 9.30h                                     ZRUŠENO

9.12.        středa: keramika Červeňásci – od 9:30h (pouze 1 skupina)

10.12.      čtvrtek: keramika Žluťásci – od 9:30h

17.12.      čtvrtek: Vánoční besídky: ve všech třídách v dopoledních 

                    hodinách, bez přítomnosti rodičů

7.1.          čtvrtek: divadelní představení „Zimní pohádka“ od 9:30 h                          ZRUŠENO

13.1.        středa: keramika Žluťásci – od 9:30h

14.1.        čtvrtek: keramika Červeňásci – od 9:30h (pouze 1 skupina)

20.1.        středa: keramika Modrásci – od 9:30h

21.1.        čtvrtek: keramika Zeleňásci – od 9:30h