PŘEHLED AKCÍ  2020/2021

20.10.     úterý: Projektový den ve výuce v rámci Šablon III "DEN STROMŮ"

                 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

              PROJEKT DEN STROMŮ-pdf

3.2.                středa: keramika Žluťásci od 9.30h

4.2.                čtvrtek: keramika Červeňásci od 9.30h

11.2.              čtvrtek: divadelní představení „Pralesní pohádka“ 

                      od 9:30h ZRUŠENO

16.2.              úterý: keramika Modrásci od 9.30h

23.2.              úterý: keramika Zeleňásci od 9.30h

18.2.              čtvrtek: Karneval masek – během dopoledne,

  děti ráno přiveďte v kostýmech :)

15.3. - 19.3.   Lyžování na Chotouni – v odpoledních hodinách, 

                       pro přihlášené (dle aktuálního stavu PES) ZRUŠENO

16.3.               úterý: divadelní představení 

                            „Otvírání jara“ od 9:15h ZRUŠENO

17.3.               středa: keramika Červeňásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

18.3.               čtvrtek: keramika Žluťásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

22.3.               pondělí: Rozloučení se Zimou 

                           – průvod obcí s Moranou ZRUŠENO

24.3.              středa: keramika Zeleňásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

25.3.              čtvrtek: keramika Modrásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

26.3.               pátek: slavíme Den vody na zahradě MŠ ZRUŠENO

7.4.                 středa: keramika Žluťásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

8.4.                 čtvrtek: keramika Červeňásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

15.4.               čtvrtek: kouzelnické představení 

                       „Cirkus Adonis“ od 9:30 h ZRUŠENO

20.4.              úterý: keramika Zeleňásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

21.4.              středa: keramika Modrásci od 9.30h BUDE PŘESUNUTO

22.4.              čtvrtek: slavíme „DEN ZEMĚ“ dopoledne, 

                       na zahradě MŠ     

……                 termín bude upřesněn: spol. foto tříd á 45,-Kč + ročenky 

                       pouze pro odcházející děti á 300,-Kč 

                       v dopoledních hodinách

30.4.                pátek: Čarodějná soutěž v maskách 

                         na zahradě MŠ: dopoledne

                        Děti přiveďte již ráno v maskách čarodějnic a čarodějů.

4.5.                  úterý: divadelní představení 

                        „Plecha a Neplecha jdou do světa“ od 9h

5.5.                  středa: keramika Červeňásci od 9.30h

6.5.                  čtvrtek: keramika Žluťásci od 9.30h

12.5.                středa: keramika Zeleňásci od 9.30h

13.5.                čtvrtek: keramika Modrásci od 9.30h

27.5.                čtvrtek: záchranka v MŠ od 9.30h

1.6.                  úterý: Den dětí (na fotbalovém hřišti od 9.30h)

3.6.                  čtvrtek: divadelní představení 

                       „Pásmo pohádek“ od 9:00 h

….6.                středa: prevence POLICIE ČR v MŠ od 9 h

17.6.                čtvrtek: „Poslední zvonění“ 

                        na závěr školního roku od 15.30 hod 

                        - V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE

25.-26.6.         Nocování v MŠ, 

                        akce pouze pro děti, které odchází do ZŠ 

                         - V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE