PŘEHLED AKCÍ 2. pololetí šk. r. 2018/2019

7.5.                  úterý: Výlet Farmapark Soběhrdy, odjezd 8h

9.5.                  čtvrtek: LA MAMKA: výroba mýdel dopoledne v MŠ

15.5.                středa: keramika Modrásci

16.5.                čtvrtek: záchranka v MŠ od 9.30h

21.5.                úterý: keramika Červeňásci (1skupina od 9.30h)

22.5.                středa: keramika Žluťásci 

23.5.                úterý: keramika Zeleňásci

30.5.                Den dětí ve spolupráci se ZŠ

   (na fotbalovém hřišti v dopol. hod., od 9.30 h)

13.6.                čtvrtek: „Poslední zvonění“ na závěr školního roku

                         od 15.30 hod – společně s rodiči

18.6.                 úterý: div. předst. „Námořnická pohádka“ - od 9.15 h

20.6.                 středa: prevence POLICIE ČR v MŠ od 9 h

21.-22.6.          Nocování v MŠ, akce pouze pro děti, které odchází do ZŠ