Zahrada

  Vyvýšené záhony

Význam vyvýšených záhonků pro zahradu je jednoznačně pozitivní. Rostliny mají více světla, jsou chráněny před některými druhy nežádoucích živočichů, protože vyvýšením je pro ně vytvořena bariéra. Práce na vyvýšeném záhonu jsou přehlednější a mohou být vyučujícím i dětmi lépe organizovány. Děti pomáhají již při zakládání. Práce na vyvýšeném záhonu rozšíří možnosti vzdělávání na školní zahradě nejen ve znalostech a dovednostech, ale také v postojích. Děti se učí manuální zručnosti při péči o záhon, ale také vzájemné komunikaci, spolupráci i odpovědnosti za odvedenou činnost. Výpěstky dále zpracovávají, využívají se ve školní kuchyni, mohou obohatit jídelníček dětí.

Aktivity: pěstitelské činnosti, smyslové hry, pozorování


Ovocné keře    

Výsadba keřů domácího původu přispívá k získání praktických zkušeností a poznatků o růstu. Jedlé druhy keřů budou dětem umožňovat uplatňování praktických zkušeností. Získají poznatky o užitečnosti a využití plodů keřů, o významu keřů jako domovu pro drobné živočichy.

Aktivity: pěstitelské činnosti, pozorování růstu, sběr a zužitkování plodů při přípravě pokrmů, smyslové hry.


Nádrž na vodu a potůček

Umístěním nádrže na vodu a zachytáváním srážkové vody budou moci děti nejen pozorovat, jak se voda z nebe chová a proč, ale také ji budou moci používat např. K zalévání vyvýšených záhonků či naplňování pítek pro zvířata. Kromě těchto pracovních činností se budou učit zodpovědné spotřebě vody a uvědomí si význam dešťové vody zejména pak v suchých letních dnech.

Aktivity: zachytávání dešťové vody, a její využívání k zalévání rostlin, pozorování a sledování rozptylových podmínek a stavu hladiny vody v nádrži.


Dřevěná kuchyňka, ponk

Jejich využití rozvíjí pracovní, komunikativní dovednosti, spolupráci s ostatními, respektování bezpečnostních pravidel, návyky a rozvoj jemné motoriky.

Aktivity: námětové hry, manipulace s nářadím/nádobím, pozorování správného použití nářadí/nádobí, udržování pořádku.


Dopravní hřiště, basketbalové koše

Dopravní hřiště slouží k seznamování dětí se základními pravidly silničního provozu, k nácviku bezpečného přecházení vozovky, k správné reakci na světelnou signalizaci apod. Umožňuje dětem rozvoj prostorové orientace, různé tělovýchovné i spontánní aktivity.

Aktivity: námětové hry, pozorování, jízda na koloběžkách, míčové hry, nácvik hodu horním obloukem do koše, hry se sportovním náčiním.


Dřevěný vláček, domeček

Herní prvky rozvíjí hrubou motoriku dětí (obratnost, zdatnost, vytrvalost), komunikativní jazykové dovednsti při spontánních hrách. Přispívá k navazování kamarádských vztahů a vzájemné spolupráci.

Aktivity: chůze po schodech, klouzání, lezení, šplhání, námětové hry, rozhovory.