Dokumenty

Školní vzdělávací program / Školní řád / Organizační řád

Školní vzdělávací program je nejdůležitější dokument, dle kterého probíhá veškeré vzdělávání v mateřské škole. Vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

NÁŠ ŠVP JE NOVĚ VYTVOŘEN PRO ŠK.R. 21/22, 22/23, 23/24 POD NÁZVEM: 

"Krok za krokem půjdeme celým rokem, tak stiskni moji ruku pevně a nech se vést, ať poznáváme barevný Svět.."

Motto: "SVĚT BUDE PATŘIT NÁM!"

Vize školy: "ZAMÁVEJ KŘÍDLY A LEŤ: UČ SE, POZNÁVEJ, RADUJ SE ...., AŽ JEDNOU VYROSTEŠ, PŘEMĚŇ NÁŠ SVĚT!"

Přejeme si, aby se děti v naší mateřské škole cítily volně a bezpečně, aby se učily hrou a samy rády objevovaly a poznávaly vše kolem nás. Chceme se podílet na výchově cílevědomých, zásadových, sociálně zralých jedinců se zdravým sebevědomím a hodnotami, které jim budou oporou. Z této filozofie vyplývá i poslání naší školy.

Poslání školy: "CHCEME VYCHOVAT DĚTI, KTERÉ V BUDOUCNU PŘEMĚNÍ SVĚT"

Ve vstupních prostorách školy, v šatnách jednotlivých tříd jsou umístěny dokumenty 

(ŠVP, ŠKOLNÍ ŘÁD, ORGANIZAČNÍ ŘÁD).