Povinné vzdělávání + omluvný list

Vážení rodiče,

povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhly do 31.8. pěti let od počátku školního roku (předškoláků) a dětí s odkladem školní docházky. Povinná předškolní docházka je stanovena od 8 do 12 h. V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je třeba omluvit ho standardním způsobem (formou SMS) a po příchodu do MŠ písemně do omluvného listu: ke stažení níže, případně si omluvný list vyzvednětě u třídních učitelek. Žádáme Vás, dbejte na řádné omlouvání svých dětí. Děkujeme.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

Informace pro rodiče mladších dětí - těch se povinné předškolní vzdělávání NETÝKÁ, tudíž nemusíte děti omlouvat písemně.