Jak pomoci škole?

Pojďme společně vybudovat krásnou mateřskou školu!

Motto školy: "Svět bude patřit nám"!

Chceme vychovávat děti, které v budoucnu přemění "Svět"!

Právě pro ně je třeba vytvořit krásné a podnětné prostředí!

Hledáme proto touto cestou organizace, firmy či jedince, kteří by nám byli ochotni pomoci. Ujišťujeme všechny, že pomoc bude vždy využita ve prospěch dětí.

Samozřejmostí pro nás je Vaše zveřejnění ve spojitosti se sponzorstvím ve vstupních prostorách MŠ, na našich webových stránkách a jiných propagačních materiálech školy.

Pomáhat tedy můžete několika způsoby:

  • věcným sponzorským darem (po dohodě s vedením školy nebo paní učitelkou zakoupit to, co by bylo potřeba
  • peněžním sponzorským darem účelově vázaným (po dohodě s vedením školy nebo paní učitelkou účelově vázat sponzorský dar na to, co by bylo potřeba)
  • peněžním sponzorským darem (věnovat škole peněžní dar bez toho, aby byl účelově vázan - škola si tedy může pořídit ze sponzorského daru to, co uzná sama za vhodné)
  • pomoc škole ("přiložení ruky k dílu" při brigádách, opravách apod.).

KAŽDÉ VAŠÍ POMOCI SI VÁŽÍME!