Zápis

OBECNÉ INFORMACE:

  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let. Zákonný zástupce může podávat Žádost o přijetí při řádném zápisu. Zápis do MŠ na daný školní rok probíhá na jaře. Rodiče si mohou Žádost o přijetí do mateřské školy vyplnit v mateřské škole (v době k tomu stanovené). O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka (dle zákona č.561/2004 Sb Školský zákon).

  • Případné alergie či omezení dítěte oznámí rodiče během zápisu do MŠ. V případě zdravotního postižení dítěte bude rozhodnuto na základě aktuálních podmínek MŠ a lékařského vyjádření.

  • Zde jsou také průběžně umístěny všechny aktuální informace: termíny sběru přihlášek včetně průběhu zápisů a jejich výsledků.