ZÁPIS 2022-2023

  • 9.5.2022 a 10.5.2022 SBĚR ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ  

Osobně: 13.30 – 16.30 hod

 

K žádosti je třeba doložit:      

- vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí) zde

- evidenční list s potvrzením o očkování od pediatra zde

- kopii rodného listu (nebo originál k nahlédnutí)

 

Trvalý pobyt dítěte si MŠ ověřuje sama na matrice.

 

  • PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA

        Registrační číslo vám bude přiděleno osobně při zápisu. Pod tímto číslem            naleznete po vyvěšení výsledek přijímacího řízení.

 

  • 23. 5.2022 NAHLÍŽENÍ DO SPISU – 13.30 – 15.30 h můžete nahlédnout do svého spisu a vyjádřit se k podkladům.

 

  • 31.5.2022 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – dle registračních čísel ve vitríně před MŠ

 

  • 31.5.2022 VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ – osobně v ředitelně MŠ od 10.00 – 14.00 h.

 

  • 9.6.2022 SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ – předání rozhodnutí o přijetí od 16.00 h.
 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde
 
Žádost o zahájení individuálního vzdělávání zde
 
 
 
ZÁPIS PRO CIZINCE ZA ÚČELEM STRPĚNÍ POBYTU NA ÚZEMÍ ČR 
podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. 
 
  • 2.6.2022 od 10.00 - 12.00, 13.00 – 15.00 hodin

K žádosti je třeba doložit:      

- vytištěnou a podepsanou přihlášku (žádost o přijetí) zde

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání zde
 
 
* změny vyhrazeny
 
 
OBECNÉ INFORMACE:
 
  • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 7 let. Zákonný zástupce může podávat Žádost o přijetí při řádném zápisu. Zápis do MŠ na daný školní rok probíhá na jaře. Rodiče si mohou Žádost o přijetí do mateřské školy vyplnit v mateřské škole (v době k tomu stanovené). O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka (dle zákona č.561/2004 Sb Školský zákon). 
  • Případné alergie či omezení dítěte oznámí rodiče během zápisu do MŠ. V případě zdravotního postižení dítěte bude rozhodnuto na základě aktuálních podmínek MŠ a lékařského vyjádření. 
  • Zde jsou také průběžně umístěny všechny aktuální informace: termíny sběru přihlášek včetně průběhu zápisů a jejich výsledků.