Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a k blížícímu se termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 sdělujeme následující informace:

Letošní zápis bude opět specifický tím, že proběhne bez osobního setkání.

Co to znamená?

1. Neuskuteční se den otevřených dveří naplánovaný ve dne 23.4.2021.
    Školku a práci s dětmi v ní si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

2. Letos nepozveme Vás ani Vaše děti. Naopak budeme velmi rádi, když nám doručíte bezkontaktně všechny potřebné dokumenty:

 • žádost o přijetí 
 • evidenční list
 • potvrzení pediatra (evidenční list str. č.2) o zdravotním stavu a očkování dítěte (potvrzení o očkování se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání)
 • informace o zpracování osobních údajů při zápisu
 • kopii rodného listu dítěte

3. Postup při zápisu do MŠ:

 • sběr přihlášek 10.5. a 11.5.2021 od 13.30 - 16.30 h 
 • založení spisu a přidělení registračního čísla
 • nahlížení do spisu po předchozí tel.domluvě dne 24.5.2021 od 13.00 - 16.00 h
 • doba trvání správního řízení je 30 dnů
 • oznámení rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ
 • zveřejnění seznamu o přijetí či nepřijetí dle registačních čísel bude ve vitríně před MŠ po dobu 15 dnů

Přihlášku lze podat ve dnech vyhrazených pro zápis 10.5. a 11.5.2021, nejlépe vhozením do označeného boxu "ZÁPIS" u vchodu do MŠ, popř.:

 • datovou schránkou: ID xfkraq7
 • emailem: mskolka@msvelkepopovice.cz s elektronickým podpisem 
 • doporučenou poštou (rozhodující je datum podání)

 

Přihláška k předškolnímu vzdělávání ke stažení: zde

Evidenční list: zde

Informace o zpracování osobních údajů při zápisu: zde

Kritéria pro přijetí ke stažení: zde