Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 budou poskytnuty v druhém pololetí.