Vážení rodiče,
vzhledem k současné epidemiologické situaci a k blížícímu se termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 sdělujeme následující informace:

Letošní zápis bude specifický tím, že proběhne bez osobního setkání.

Co to znamená?
1. Neuskuteční se den otevřených dveří.
Školku a práci s dětmi v ní si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
 
2. Letos nepozveme Vás ani Vaše děti. Naopak budeme velmi rádi, když nám doručíte bezkontaktně všechny potřebné dokumenty:
- žádost o přijetí 
- čestné prohlášení k očkování
- kopii očkovacího průkazu dítěte
- kopii rodného listu dítěte
- informace a souhlas o zpracování osobních údajů
 
3. Postup při zápisu do MŠ
- sběr přihlášek 4.5. a 5.5.2020 od 7.00 - 16.30 h 
- založení spisu a přidělení registračního čísla
- nahlížení do spisu po předchozí tel.domluvě dne 18.5.2020 od 13.00 - 16.00 h
- oznámení rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ
- zveřejnění seznamu o přijetí či nepřijetí dle registračních čísel ve vitríně před MŠ po dobu 15 dnů
 
Přihlášku lze podat ve dnech vyhrazených pro zápis 4.5. a 5.5.2020 nejlépe vhozením do označeného boxu "ZÁPIS" u vchodu do MŠ
popř. datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo doporučenou poštou.
 
Přihláška k předškolnímu vzdělávání ke stažení: zde
 
Informace a souhlas o zpracování osobních údajů: zde1 2 3 4
 
Kritéria pro přijetí ke stažení: zde
 
Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021: zde