Organizace dne

Provozní doba mateřské školy je od 6:30 do 16:30 hodin.


6.30 - 8.00

scházení dětí, ranní hry dle volby dětí


08:00 - 8:45

ranní kruh, cvičení


8:45 - 09:15

dopolední svačina


09:15-12:00

didakticky zacílené činnosti + pobyt venku = zpravidla 2 hodiny: dle klimatických podmínek


12:00-12:30

oběd


12:30-14.30

příprava k odpočinku, četba, odpočinek a klidová činnost


14:30-15.00

svačina


15:00-16.30

odpolední zájmová činnost, pobyt venku