Aktuality

NOCOVÁNÍ S PŘEDŠKOLÁKY

V PÁTEK 28.6. OD 17.00 h ZVEME VŠECHNY NAŠE PŘEDŠKOLÁČKY:

(DĚTI, KTERÉ V ZÁŘÍ NASTUPUJÍ DO PRVNÍ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY) 

NA SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ.

Pro děti bude připraven bohatý program:

  • velké překvapení…"ZVÍŘÁTKOV"
  • slavnostní přípitek a večeře formou, "Dej si, na co máš chuť"
  • pohádková cesta za pokladem
  • diskotéka
  • stezka odvahy "BOJOVKA" 
  • nocování ve školce

Děti si budete moci vyzvednout v sobotu 29.6. v 8.00-8.30 h.

Účast dítěte potvrďte svým třídním učitelkám do středy 26.6.2024.

Těšíme se a děkujeme za spolupráci. Kolektiv MŠ 😊

17.6.2024


Ukončení projektu "Sportujeme s MŠ v ZŠ"

Vážení rodiče,

v pondělí 17.6.2024 proběhla poslední lekce projektu "Sportujeme s MŠ v ZŠ". Děti získaly mnoho sportovních zkušeností, které podpořily jejich zájem o zdravý pohyb.

Děkujeme trenérům za úžasný přístup a dětem za aktivní účast.

Kolektiv MŠ


Seznam registračních čísel přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2024:


SLAVNOST NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

20. 6. 2024 (čtvrtek) se uskuteční zahradní slavnost na závěr školního roku

"POSLEDNÍ ZVONĚNÍ - ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY"

Začátek v 15.30 h.

Akce je určena pro děti společně s rodiči. Žádáme Vás, přijďte včas.

Program:

  • Rozloučení se školním rokem: v 15.30 h se sejdeme ve spodní části zahrady MŠ, následovat bude krátké vystoupení dětí ze všech tříd.

Žádáme všechny rodiče, o vyzvednutí dětí nejpozději v 15.15 h!!!

  • "Poslední zvonění" dětem, které odchází do základní školy – slavnostní předávání pamětních dárků.
  • Vezměte s sebou úsměv a zvoneček, ať školákům naposled zazvoníme.
  • Na závěr společné rozloučení.

11.6.2024


Poděkování 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat zástupcům a žákům ZŠ Velké Popovice za skvělou organizaci sportovního programu pro děti z naší mateřské školy v rámci oslav Dne dětí.

Kolektiv MŠ

31.5.2024


Stáž v Salcburgu 

Naše nedávná stáž v Salcburgu byla pro nás nejen zdrojem nových poznatků a inspirace, ale také potvrzením vysoké úrovně předškolního vzdělávání v České republice. Během této odborné cesty jsme s kolegyní získaly spoustu nápadů a především se také přesvědčily o tom, že výchovně vzdělávací působení v naší mateřské škole je skutečně efektivní.

24.4.2024


Komunitní centrum Říčany, o.p.s. nabízí rodinnou asistenci v programu SPOLU DOMA

18.3.2024


Úplata za předškolní vzdělávání v měsíci červenci a srpnu:


Rozhodnutí o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin