2020/21

 • Provoz MŠ o letních prázdninách

  01.07.2021 08:32

  O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH JE V PROVOZU TŘÍDA ŽLUŤÁSKŮ:

  • do třídy Žluťásků budou docházet také děti ostatních tříd (Červeňásků, Modrásků i Zeleňásků)
  • z důvodu rekonstrukce výdejových kuchyněk se může třída změnit

  ŠKOLNÉ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH:

  • školné - červenec = 117,- Kč
  • školné - srpen = 149,- Kč
  • dětem, které nejsou o prázdninách do školky přihlášené - se školné nepočítá

  PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ:

  od 12.7 - 20.8.2021

 • Prázdninový pozdrav

  29.06.2021 11:17

  Milí rodiče,

  loučíme se písní se školním rokem 2020/2021: HYMNA MŠ Velké Popovice.MOV

  Přejeme Vám krásné prožití letních prázdnin a těšíme se na shledání s Vámi i Vašimi dětmi v novém školním roce.

  Kolektiv MŠ

 • ZŠ A MŠ VELKÉ POPOVICE POŘÁDAJÍ POMOC ŠKOLÁM V ZASAŽENÉ OBLASTI

  26.06.2021 16:06
 • Úplata za předškolní vzdělávání

  03.06.2021 10:10

  Podle § 6 vyhlášky 14/2005 Sb. je stanovena měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání v období školního roku 2021/2022 (od 1. 9. 2021 - do 31. 8. 2022) na částku 486,- kč.

  Úplata za předškolní vzdělávání je splatná nejpozději k 15. dni daného kalendářního měsíce.

  Děti docházející k povinné školní docházce (tzn. v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 dosáhnou 6 ti let) a děti s odkladem školní docházky se v mateřské škole vzdělávají bezúplatně.

 • Anonymní hrozba

  20.05.2021 13:25

  Vážení rodiče,

  dovolte mi Vás informovat, že Policie ČR vede trestní řízení ve věci šíření internetových výhružek obsahujících hrozbu útoky na různé objekty s cílem vyvolat paniku a donutit státní orgány k plnění stanovených požadavků. Hrozba útoky se týká všech mateřských, základních a středních škol v ČR, čímž se snaží zvýšit závažnost hrozby. Mezi hrozby patří umístění nástražného výbušného systému, použití střelby, založení požáru a podobně.

  Na základě provedené anonymní výhružky dnešního dne, Policie ČR projednává rizikové faktory, tak aby nevznikla zbytečná panika, s požadavkem o zvýšenou pozornost jednotlivých pracovníků školských zařízení, se zaměřením zejména na odložené podezřelé předměty (balík, zavazadla), výskyt osob s podezřelým chováním, veškeré nestandartní události a případně přijetí dalších vlastních opatření.

  Opatření MŠ:

  Vstup do budovy školy je umožněn pouze hlavním vchodem, po předchozím ověření videotelefonem v časech:

  6.30 - 8.00 h

  12.30 - 13.00 h

  15.00 - 16.30 h

  V jiných hodinách nebude umožněn vstup do budovy. Při příchodu do MŠ a odchodu z ní žádám všechny zákonné zástupce, aby nevpouštěli dovnitř cizí osoby.

  Děkuji,

  Petra Dudová, ředitelka

 • Ukončení projektu "Sportujeme s MŠ v ZŠ"

10.05.2021 09:58

Vážení rodiče,

pro školní rok 2020/2021 ukončujeme projekt "Sportujeme s MŠ v ŽS", kterým vedeme děti ke zdraví a pohybu. Podařilo se nám zorganizovat dva turnusy - dohromady 20 lekcí, což je skvělé! Děkujeme za hojnou účast Vašich dětí a trenérům za úžasnou spolupráci. Těšíme se na další pohybové aktivity, abychom se navzájem podpořili v rozvoji obratnosti a zdravé sebedůvěry.

Více ve fotogalerii: zde

 • Sportujeme s MŠ v ZŠ

  02.05.2021 14:15

  Vážení rodiče,

  9. a 10. lekce sportovní průpravy přihlášených dětí se uskuteční 3.5. a 10.5.2021 ve venkovních prostorech na dopravním hřišti v areálu MŠ.

  Děti přiveďte v 7.45 h na zahradu školky, kde na Vás budou čekat ped. pracovníci s trenéry.

  Děkujeme,

  Kolektiv MŠ

 • OBNOVENÍ PLNÉHO PROVOZU MŠ

29.04.2021 22:28

Na mimořádném jednání 29. 4. 2021 vláda ČR rozhodla, že se

vracíme od pondělí 3. května do normálního provozu MŠ !!!

Ve školce již od tohoto data nebude probíhat antigenní testování. Více informací zasíláme rodičům emailem.

• STRAVNÉ A ŠKOLNÉ •

POZOR!!! Všechny děti budou od 3. 5. 2021 automaticky přihlášeny ke stravě.

Prosíme rodiče dětí, které do školky od PONDĚLÍ NENASTOUPÍ, aby provedli odhlášku.

Těšíme se !!!

 • Talentové zkoušky do ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice pro školní rok 2021/2022

29.04.2021 18:16

Rok se s rokem sešel a opět nás čekají talentové zkoušky do ZUŠ. Již druhým rokem probíhá přihlašování elektronickou formou přes odkaz na stránkách školy www.zus-popo.net.

Zkoušky budou probíhat v souladu s aktuálními protiepidemickýmí opatřeními, která nám však v době vydání Zpravodaje nejsou známa, proto prosíme, před zkouškami sledujte web školy, na němž se dozvíte bližší informace k organizaci.

Zkoušky proběhnou do všech čtyř oborů, tedy hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického.

V hudebním oboru je možno se přihlásit na tato studijní zaměření:

Hra na akordeon, bicí nástroje, housle, klarinet, klavír kytary - akustickou, basovou, elektrickou a klasickou, lesní roh, příčnou flétnu, saxofon, trubku, violoncello, zobcovou flétnu a zpěv - sólový nebo sborový.

Ve výtvarném oboru jsou tato zaměření: Fotografie, keramika, výtvarná tvorba (kresba, malba, prostorové práce, linoryt aj.), PC grafika a animace).

Taneční obor: taneční průprava

Literárně dramatický obor: dramatická a literární tvorba

Termíny zkoušek jsou následující.

Hudební obor:

Velké Popovice: pondělí - čtvrtek 14. - 17. 6. 2021 od 13:30 do 16:30

Výtvarný obor:

Velké Popovice:

Výtvarná tvorba: pondělí - středa 7. - 9. 6. 2021 od 13:30 do 16:30

Keramika: pondělí, úterý 7. a 8. 6. 2021 od 13:00 do 17:00

Fotografie a PC grafika a animace: pondělí - středa 7. - 9. 6. 2021 od 13:00 do 16:00

Kunice:

Výtvarná tvorba: středa 9. 6. 2021 od 13:30 do 16:30

Taneční obor:

Velké Popovice, Smetanova ulice č. 235: úterý - čtvrtek 1. - 3. 6. 2021 od 14:00 do 15:30

Důležité upozornění!

Na zkoušku je potřeba se přihlásit přes stránky školy (www.zus-popo.net), kde je umístěn odkaz na interaktivní přihlášku, v níž si vyberete, obor den a konkrétní čas, kdy chcete přijít. Bez vyplněné přihlášky se může stát, že při 100% naplněné kapacitě bude uchazeč odmítnut.

Pokud vám z nějakého závažného důvodu (např. plánovaná hospitalizace v nemocnici apod.) tyto termíny nevyhovují, lze se výjimečně dohodnout s vedením školy na náhradním termínu zkoušky.

Mgr. Zdeňka Valentová, ředitelka

Mgr. Pavel Špunda, zástupce ředitelky

 • Nové antigenní testy na Covid - 19

  27.04.2021 14:12

  Vážení rodiče,

  od 3.5.2021 dochází ke změně antigenních testů. MŠ dostala k dispozici typ Singclean, COVID-19 TEST KIT. V instruktážním letáčku se můžete seznámit s postupem testování Vašich dětí.

  Za kolektiv MŠ, Petra Dudová

 • REJ ČARODĚJNIC

  27.04.2021 09:29

  Vážení rodiče,

  v pátek 30.4.2021 dopoledne proběhne v budově i na zahradě MŠ

  "REJ ČARODĚJNIC". Žádáme všechny rodiče,

  aby na tento den připravili dětem jednoduchý kostým a ráno je přivedli v převlecích.

  Děkujeme.

 • PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

  23.04.2021 13:00

  Mateřská škola Velké Popovice, bude mít o letních prázdninách přerušen provoz.

  Více informací zde

 • Planeta našim dětem, aneb POJĎME UZDRAVOVAT SVĚT!

  19.04.2021 06:59

  U příležitosti oslavy "Dne Země" 22.4.2021 slavnostně spustíme projekt "Planeta našim dětem, aneb pojďme uzdravovat svět!"

  Společně ozdobíme nádoby určené k třídění, paní učitelky povedou rozhovory s dětmi o třídění a možném dalším využití materiálů. Našim cílem je rozvíjet znalosti dětí, snížit produkci odpadů školky, být inspirací pro spoluobčany a zlepšit přístup k životnímu prostředí.

 • Platby v MŠ za březen a duben 2021

  12.04.2021 10:30

  Vážení rodiče,

  z důvodu uzavření MŠ, které bylo nařízeno vládou ČR od 1.3.2021-21.3.2021, došlo k přerušení vzdělávání ze strany mateřské školy. V tomto případě byla stanovena úplata na 163,- Kč za březen dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., § 6 odst. 5. Uzavření školy bylo prodlouženo do 11.4.2021, a tudíž musí být březnová úplata snížena ještě za zbývající dny v měsíci březnu (tzn. 0,- Kč). Tato sleva v platbě bude zohledněna v následujícím měsíci. MŠ je v provozu od 12.4.2021 pro předškoláky, kteří jsou od platby školného osvobozeni a pro děti rodičů IZS, kterým je umožněna prezenční výuka. Na tyto děti se za měsíc duben nevztahuje ponížená úplata, protože škola nebyla uzavřena v měsíci dubnu déle než 5 dnů.

  V případě nejasností, nebo dotazů na přeplatek se obraťte na p. Novotnou: jidelna@msvelkepopovice.cz

 • Zápis

Vážení rodiče,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a k blížícímu se termínu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 sdělujeme následující informace:
Letošní zápis bude opět specifický tím, že proběhne bez osobního setkání.

Co to znamená?

1. Neuskuteční se den otevřených dveří naplánovaný ve dne 23.4.2021.
Školku a práci s dětmi v ní si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

2. Letos nepozveme Vás ani Vaše děti. Naopak budeme velmi rádi, když nám doručíte bezkontaktně všechny potřebné dokumenty:

 • -žádost o přijetí
 • -evidenční list
 • -potvrzení pediatra (evidenční list str. č.2) o zdravotním stavu a očkování dítěte (potvrzení o očkování se netýká dítěte, které bude plnit -povinné předškolní vzdělávání)
 • -informace o zpracování osobních údajů při zápisu
 • -kopii rodného listu dítěte

3. Postup při zápisu do MŠ:

 • -sběr přihlášek 10.5. a 11.5.2021 od 13.30 - 16.30 h
 • -založení spisu a přidělení registračního čísla
 • -nahlížení do spisu po předchozí tel.domluvě dne 24.5.2021 od 13.00 - 16.00 h
 • -doba trvání správního řízení je 30 dnů
 • -oznámení rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte do MŠ
 • -zveřejnění seznamu o přijetí či nepřijetí dle registačních čísel bude ve vitríně před MŠ po dobu 15 dnů

Přihlášku lze podat ve dnech vyhrazených pro zápis 10.5. a 11.5.2021, nejlépe vhozením do označeného boxu "ZÁPIS" u vchodu do MŠ, popř.:

 • -datovou schránkou: ID xfkraq7
 • -emailem: mskolka@msvelkepopovice.cz s elektronickým podpisem
 • -doporučenou poštou (rozhodující je datum podání)

Přihláška k předškolnímu vzdělávání ke stažení: zde

Evidenční list: zde

Informace o zpracování osobních údajů při zápisu: zde

Kritéria pro přijetí ke stažení: zde

 • Zrušení DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a PREZENČNÍHO ZÁPISU

  09.04.2021 10:18

  Vážení rodiče,

  vzhledem k současné epidemiologické situaci se neuskuteční "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", který byl naplánován dne 23.4.2021 od 16:30 - 17:30 h. Více informací o průběhu zápisu pro šk.r. 2021/2022 naleznete v záložce "ZÁPIS".

  Děkujeme za pochopení,

  kolektiv MŠ

 • Ukončení stezky - Cvičíme se zvířátky

  06.04.2021 12:55

  Děkujeme všem dětem i rodičům za hojnou účast, zpětnou vazbu a krásné fotografie. Jsme rády, že jste si spolu s námi dobrodružství užili.

 • Jarní aktivity

  01.04.2021 09:57

  Milí rodiče,

  připravily jsme pro Vás i Vaše děti následující aktivity:

  • Velikonoční vrbičky u vrátek do MŠ. Tyto vrby mohou děti ozdobit vlastnoručně vyrobenými kraslicemi. Bude nás těšit, když společně přivítáme touto formou barevné svátky jara.
  • Stezku - Cvičíme se zvířátky v místě okolo rybníka a přilehlého lesa "V Habří". Start je připraven od čtvrtka 1.4.2021 u workoutového hřiště v Novém Habří. Na začátku trasy je nutné seznámit se s instrukcemi. Stezka obsahuje 17 karet. Na každé je úkol, při kterém si děti budou protahovat tělo. Každé zadání má vždy jedno písmenko červené, to si děti (doprovod) zapíší a na konci Vám vznikne tajenka. Více se dozvíte v cíli.

  Těšíme se na Vás,

  za kolektiv MŠ, Petra Dudová

 • Letní aktivity

  19.03.2021 09:03

  Milí rodiče,

  nabízíme nové příměstské tábory HRAVÉ LÉTO a HRAVOU ATLETIKU.

  Hravá atletika 2021.pdf
  CHUCHLE HL 2021.pdf
  Jílové HL 2021.pdf

 • Jarní písničky pro radost

  11.03.2021 10:40

  Vážení rodiče,

  po Vašich dětech se nám moc stýská, proto bychom je chtěly potěšit písničkami, které naleznate zde:

  Pomlázka.mp4

  Píšťalka.mp4

  Ptačí ráno.mp4

  Jaro už je tu.mp4

  Jaro.mp4

  Jarni_slunce.mp4

  Paní učitelky z MŠ

 • Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci březnu 2021

  01.03.2021 09:07

  Úplata za předškolní vzdělávání se snižuje poměrnou částí v závislosti na délce uzavření MŠ (1.3.-21.3.2021) dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., § 6 odst. 5

  V měsíci březnu 2021 ji stanovuji ve výši 163,- Kč.

 • Přerušení provozu od 1.3.2021

  27.02.2021 09:36

  Vážení rodiče,

  z rozhodnutí vlády ČR dochází k uzavření MŠ od 1.3.2021.

  V sekci "Předškolní vzdělávání/distanční výuka" nabízíme pro děti pracovní listy.

  Pokud nám úkoly zašlete zpět, budeme každému dítěti zakládat jeho práce do portfolia.

  V případě, že nemáte možnost tisku, velice rády Vám je poskytneme po předchozí tel. domluvě.

  Další informace Vám budou zaslány e-mailem.

  Děkujeme za spolupráci,

  kolektiv MŠ

 • HRAVÉ LYŽOVÁNÍ

  26.02.2021 09:48

  Vážení rodiče, na základě dohody s majiteli ski areálu Chotouň rušíme definitivně z důvodu vládních opatření a veškerých bezpečnostně-hygienických omezení kurz "Hravé lyžování 2021". Okolnosti nám letos nedovolily společně vyrazit bláznit na svah, ale o to intenzivněji se budeme těšit v příštím roce:))

 • Ledová soutěž o ledové ceny ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice

19.01.2021 14:32

Děti z MŠ se zúčastnily zimní Ledové soutěže ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice a umístily se:

2.kategorie :"Cena Yettiho":

Mateřská škola Velké Popovice : třída Zeleňásků :"Ještěr"

třída Žluťásků : "Hrad"

3.kategorie :"Cena Mrazíka":

Mateřská škola Velké Popovice : třída Modrásků

 • Potvrzení školného za rok 2020

  15.01.2021 10:17

  Potvrzení o výši školného za rok 2020 pro uplatnění slevy na daních si bude možné vyzvedávat od 18. 1. 2021 u paní učitelek ve třídě.

 • PODĚKOVÁNÍ

  11.12.2020 10:01

  Děkujeme všem sponzorům a rodičům, kteří nám pomáhají během školního roku finančně, různými službami nebo dětem věnují drobné dárky.

  Nedokážeme zaznamenat vše, ale Vaší ochoty si velmi vážíme. Těší nás, že naše vztahy oboustranně fungují. Jen v prostředí vzájemné důvěry a podpory se mohou Vaše děti cítit bezpečně a rády školku navštěvují.

  Petra Dudová

 • Zrušení společných akcí

  05.11.2020 10:51

  Milí rodiče,

  z důvodu současné epidemiologické situace rušíme všechny plánované akce s rodiči. Ze stejného důvodu se neuskuteční ani návštěvy solné jeskyně pro nejmladší děti. Těšíme se na pětidenní výjezdový kurz Hravého lyžování, který proběhne od 15.3.-19.3.2021 na Chotouni pro přihlášené začínající lyžaře. Děkujeme za pochopení.
 • Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. r. 2020/2021 na měsíc prosinec

  23.10.2020 10:28

  Na základě § 35 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst.1 vyhlášky č.43/2006 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

  JE PŘERUŠEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

  S PLATNOSTÍ OD 23.12.2020 DO 1.1.2021 včetně, tj. 5 pracovních dní.

  Zároveň se ponižuje úplata za předškolní vzdělávání na měsíc prosinec na částku 357,- kč.

  V případě uhrazení celé částky bude rozdíl převeden na stravné.

 • Boj s coronavirem v naší mateřské škole

  21.10.2020 16:12

  V současné době jsme se setkali s tím, že toto onemocnění nepostihlo jen pracovníky mateřské školy, ale i děti a jejich rodiče. Jde nám především o zachování zdraví všech, dětí, rodičů, prarodičů i všech zaměstnanců MŠ, abychom nemuseli školku v brzké době uzavřít.

  Proto žádáme rodiče, aby jednali ohleduplně a zodpovědně. V případě setkání s rizikovým kontaktem nezatajovali tuto skutečnost, a pokud mají oni nebo jejich děti příznaky tohoto onemocnění, podrobili se co nejdříve všichni testům na Covid - 19 (článek ze 17.10. Deník.cz https://www.denik.cz/zdravi/koronavirus-rizikovy-kontakt-testy-deti-20201017.html ,ve kterém hlavní hygienička Jarmila Rážová apeluje, že na testy musí i malé děti, které měly rizikový kontakt).

  Záleží na lidském přístupu každého z nás. Za této těžké situace se komukoliv z nás může ve vteřině změnit život. Nemysleme jen na sebe, ale snažme se společnými silami tuto zákeřnou nemoc překonat.

  Děkujeme, kolektiv MŠ

 • Výtvarná soutěž

  14.09.2020 11:30

  Naše děti z MŠ se zúčastní výtvarné soutěže ZUŠ Josefa Lady Velké Popovice na téma "Pod povrchem"

 • Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. r. 2020/2021

  29.06.2020 10:19

  Úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2020/21 je stanovena Směrnicí ke stanovení úplaty.

  Na základě Zákona č.561 (Školský zákon) §123 a Vyhlášky č.43/2006 o předškolním vzdělávání § 6, ve znění pozdějších předpisů stanovuji tímto výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání s účinností od 1.9.2020 do 30.6.2021, dále dle §6 odst.4 - stanovuji výši měsíční úplaty mimo dobu přerušení provozu v měsících červenci a srpnu 2021, tj. od 1.7.2021 do 31.8.2021 takto:

  Základní částku úplaty stanovuji ve výši 468,- Kč/měsíc

  V případě přerušení provozu mateřské školy bude úplata stanovena poměrnou částí dle počtu dnů, kdy bude MŠ v provozu.

  Více viz směrnice ke stanovení úplaty ze 29.6.2020.

  Petra Dudová

Vložte svůj text...